مطالب توسط admin

خبر فروش سازمانی سامانه تیوان

بازرسی، از ارکان اصلی و عناصر حیاتی مدیریت سالم و کارآمد است. آگاهی از اجرای دقیق برنامه ها و اطمینان از حرکت سازمان در راستای رسالت و چشم انداز و تضمین بهره برداری صحیح و بهینه از منابع و امکانات سازمانی، تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که سیستمی دقیق و جامع برای نظارت […]

بازرسی چیست ؟

بازرسی در لغت به معنای بررسی، رسیدگی، تفتیش و سرکشی می باشد. انجام آن توسط بازرس به عنوان یکی از ابزارهای نظارت بر فرد، سازمان و یا جامعه تلقی می شود. بازرسي فعاليتي منظم ، هدفدار و داراي برنامه است كه وظيفه دارد عملكرد مجموعه مورد بازرسي را با قوانين، مقررات و استاندارد هاي تعيين […]