• تیوان پیشرو در بازرسی نوین

 • شفـــاف و هوشمنـدانه بازرسـی کنیـد.

 • جامــــــع و بهینــــه بازرســی کنیــد.

 • در لحظــــــه و آنـــی بازرســی کنیــد.

 • دقیــق و بـی نقـــص بازرسـی کنیــد.

 • زمـــــــان خــود را ذخیـــــره کنیــد.

 • عملکرد بازرسان خود را لحظه به لحظه رصد کنید.

بازرسی چیست ؟

بازرسی در لغت به معنای بررسی، رسیدگی، تفتیش و سرکشی می باشد. انجام آن توسط بازرس به عنوان یکی از ابزارهای نظارت بر فرد، سازمان و یا جامعه تلقی می شود. بازرسی فعاليتی منظم، هدفدار و دارای برنامه است كه وظيفه دارد عملكرد مجموعه مورد بازرسی را با قوانين، مقررات و استاندارد های تعيين شده مورد مقايسه قرار دهد و نتايج آن را جهت بكارگيری اقدامات اصلاحی منعكس نمايد.

يكی ازمهمترين اركان مديريت نوين درهمه سيستم ها، موضوع نظارت و بازرسی می باشد. اهميت و ضرورت اين موضوع درمديريت به گونه ای است كه به واسطه آن می توان از صحت حركت همه ی عوامل به سمت اهداف تعيين شده اطمینان حاصل کرد. در سازمان ها برای به دست آوردن ميزان تحقق اهداف و رسالت، بازرسی به عمل می آيد.

بنابراین سازمانی موفق خواهد بود كه دارای سيستم نظارت و بازرسی کارآمد باشد.

 

نظارت و بازرسی وظیفه ای بسیار خطیر و اساسی است. بدون نظارت و مراقبت و بازرسی قطعا دستگاه ها و جامعه به انحراف کشیده می شود . نظارت موثر نيازمند يك فرآيند بررسی و ارزيابی می باشد. يك سيستم دقيق با ارائه برنامه ريزی مناسب، می تواند درجهت شناسايی و پاسخ به موقع و اثر بخش این نیاز حیاتی سازمان را پاسخگو باشد. در کشورهای پیشرفته برای بازرسی و نظارت شیوه های بسیار گسترده و پیچیده وجود دارد. آنچه در این زمینه در کشور ما وجود دارد، نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار کمتر و با روش های ابتدایی انجام می پذیرد. امروزه با به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیندهای کاری، بسیاری از فعالیت ها دگرگون شده است.

در جوامع پيشرو می کوشند تا با استفاده از پیشرفت های IT به نظارت و بازرسی به عنوان يك فرهنگ ارزشمند توجه نشان دهند.

 

یک نظام نظارتی بدون در اختیار داشتن اطلاعات کافی، صحیح و به موقع، نمی تواند نقش موثری را ایفا کند. بنابراین، طراحی یک شبکه الکترونیکی که قادر باشد برای مسئولین اطلاعات لازم را فراهم سازد و به موقع در اختیار آنان قرار دهد، حیاتی و ضروری است.

بازرسی هوشمند مجازی آینده ناگزیر هر مجموعه نظارتی است.

تیوان پیشرو در بازرسی نوین

شفـــاف و هوشمنـدانه بازرسـی کنیـد.

معرفی تیوان

به طور کلی می‌توان وظیفه بازرسان کل کشور را نظارت به منظور اجرای صحیح قوانین دانست. به نحوی که کلیه جریان‌ها و امورات به بهترین شکل انجام شود.  بازرسی یکی از اجزای جدایی ناپذیر سازمان و درواقع چشم ناظر سازمان است.

با توجه به انجام فرایند بازرسی در کشور به شکل ابتدایی و سنتی، و مشکلات موجود از جمله اهمال کاری بازرسان و یا ثبت گزارش های جعلی و . . . شرکت فراز فنون،  با هدف توانمند سازی بازرسان، رفع نواقص و به منظور یکنواخت سازی فرایند های بازرسی، سازماندهی و ایجاد وحدت رویه در فرایندهای بازرسی، افزایش کیفیت بازرسی ها، ارزیابی عملکرد گروه های بازرسی، کاهش هزینه های سازمان، کاهش زمان رسیدگی و نگهداری متمرکز فرم ها و سوابق عملکرد بازرسان و نیز تهیه گزارش های مدیریتی و آماری از اطلاعات فوق؛ همچنین به جهت بهبود کار تیمی و ارتباط آسان تر مدیران و بازرسان و حفاظت از اطلاعات سازمان و ارتقا آن و نیز جلوگیری از توقف سازمان در آینده با انباشته شدن پرونده های بازرسی و آرامش خاطر از ثبت کامل بازرسی؛ هم جهت با رشد دانش و فناوری با بکارگیری تکنولوژی های روز دنیا، با توجه به اهمیت بالای گزارش های بازرسی و با تغییر الگوهای سنتی؛ سامانه ای هوشمند، جامع و کاربردی برای سازمان ها و موسسات طراحی کرده است. سامانه بازرسی تجهیزات و اماکن تیوان ضمن برخورداری از سادگی و جذابیت بالای اپلیکیشن و پنل گزارش دهی برای مشاهده ی آمار و گزارش ها و همچنین با استفاده از زیرساخت های امن ارتباطی توانسته به هدف مجموعه دست یابد.

هدف طراحی تیوان

توانمند سازی بازرسان

رفع نواقص و مشکلات موجود در اجرای بازرسی

کاهش هزینه های وابسته به بازرسی سنتی

کاهش زمان رسیدگی به نواقص و کاستی ها

افزایش کیفیت بازرسی ها

تهیه گزارش های مدیریتی و آماری از اطلاعات

یکنواخت سازی فرایند های بازرسی

سازماندهی و ایجاد وحدت رویه در فرایند های بازرسی

نگهداری متمرکز فرم ها و سوابق عملکرد بازرسان

ارزیابی عملکرد گروه های بازرسی

بهبود کار تیمی و ارتباط آسان تر مدیران و بازرسان

حفاظت از اطلاعات سازمان و ارتقا آن

جلوگیری از توقف سازمان در آینده با انباشته شدن پرونده های بازرسی

آرامش خاطر از ثبت کامل بازرسی

مزایا

با توجه به ویژگی هایی که سامانه بازرسی اماکن و تجهیزات تیوان دارد، استفاده از این سامانه دارای مزیت های زیر می باشد:

 • کاهش نیروی انسانی برای تحلیل چک لیست های دوره ای، موجب بهره وری مناسب در هزینه ها برای سازمان می شود.
 • با حذف فرآیند های تبدیل اطلاعات جمع آوری شده از فرم های کاغذی به بانک اطلاعاتی، موجب صرفه جویی در زمان و هزینه می شود و همچنین خطاهای ناشی از ثبت اطلاعات توسط نیروی انسانی نیز کاهش می یابد.
 • امکان زمان دهی برای انجام موارد بازرسی به بازرسان به صورت بازه های زمانی، موجب صرفه جویی در زمان و سرعت بخشیدن به فرآیندهای بازرسی می شود.
 • با ثبت و انتقال آنی اطلاعات بازرسی، مدیران ارشد می توانند دسترسی در لحظه به نتایج جامع و دقیق را از طریق پنل اختصاصی خود داشته باشند كه موجب افزايش سرعت پاسخ گویی می شود.
 • دسترسی به سامانه از هر کجا توسط مدیران ارشد موجب افزایش کیفیت بازرسی و همچنین صرفه جویی در زمان می شود.
 • مشخص بودن و شفافیت وظایف هر بازرس در این سامانه موجب افزایش راندمان و بهینه شدن کارکرد نیروی انسانی با توجه به انجام دقیق وظایف می شود.
 • با امکان ثبت تصویر و جزئیات دقیق برای مشکلات و عارضه های مورد بازرسی، می توان از ثبت بازرسی های جعلی جلوگیری کرد.
 • با انجام احراز هویت بازرسان و اطمینان از انجام بازرسی توسط فرد خاص در محل بازرسی مشخص می توان از سوء استفاده افراد مبنی بر انجام ندادن وظایف جلوگیری کرد.
 • امکان ثبت تصویر برای مشکلات و عارضه های مورد بازرسی موجب ثبت دقیق جزئیات می شود.
 • با توجه به دقت بالای سامانه در ثبت اطلاعات بازرسان می توان با خیالی آسوده و کاملا به آن اطمینان کرد.
 • با حذف فرم های کاغذی به عنوان منبع اصلی بازرسی به شیوه ی سنتی و دیجیتالی شدن فرم ها و چک لیست ها، می توان کمکی شایسته به حفظ هرچه بیشتر محیط زیست و درختان کرد.
 • با توجه به انجام فرایند بازرسی با استفاده از تکنولوژی روز می توان بازرسی خسته کننده و تکراری را جذاب کرد.

جامــــــع و بهینــــه بازرســی کنیــد.

امکانات

سامانه بازرسی تجهیزات و اماکن تیوان شامل دو بخش اپلیکیشن و پنل گزارش دهی اینترنتی می باشد. که امکانات موجود در آن ها به شرح زیر می باشد.

اپلیکیشن

 • ورود به برنامه با ثبت نام کاربری و کلمه عبور برای هر بازرس به طور جداگانه امکان پذیر می باشد.
 • بازرسان می توانند به صورت زیر از وضعیت لیست بازرسی ها مطلع شوند:

– همه (شامل تمام بازرسی ها در 24 ساعت می شود)

– ساعات آینده (شامل بازرسی ها در ساعات آینده می شود)

– حال حاضر (شامل بازرسی هایی که لحظه اکنون در بازه زمانی آن ها تعریف شده است)

– در حال انجام (بازرسی هایی که بازرس مشغول به انجام آن می باشد و آن را تکمیل و یا تایید نکرده است که تا قبل تایید می تواند آن را ویرایش کند)

– منقضی شده (بازرسی هایی که بازه زمانی تعریف شده برای انجام آن سپری شده و بازرس آن ها را انجام نداده است)

– ارسال شده (بازرسی های تایید شده توسط بازرس)

در لحظــــــه و آنـــی بازرســی کنیــد.

پنل گزارش دهی

 • ورود به پنل گزارش دهی با وارد کردن نام کاربری اختصاصی و کلمه ی عبور برای مدیران ارشد سازمانی که وظیفه پیگیری را برعهده دارند و همچنین بازرسان امکان پذیر می باشد.
 • امکان مشاهده آیتم های معیوب گزارش شده در 30 روز گذشته و مشخص شدن مواردی که نیاز به بررسی دارند.
 • مشاهده کلیه عملکردهای گروه های بازرسی در امروز
 • مشاهده عملکرد کلی بازرسان در هفت روز گذشته و 30 روز گذشته
 • مشاهده لیست بازرسی ها و عملکرد با امکان فیلتر کردن بر اساس الگوهای بازرسی، تاریخ، وضعیت بازرسی ها، گروه های بازرسان و بازرس ها
 • امکان ساخت آسان بازرسی جدید با ایجاد الگوها، جزئیات و گزینه های بازرسی در چند دقیقه
 • امکان مدیریت بازرسان ثبت بازرس جدید و دسترسی به لیست بازرسان
 • امکان تخصیص سطح دسترسی اطلاعات به بازرسان
 • امکان ایجاد گروه های بازرسی و اشتراک گذاری یک روند بازرسی در میان آن ها
 • اختصاص یک بازرس به چند گروه

دقیـــق و بـی نقــــص بازرســی کنیــد.

امکانات ویژه

 • قابلیت مشخص کردن آدرس مکان مورد بازرسی روی نقشه و انتقال آن به عنوان مقصد در برنامه های مسیریابی
 • قابلیت برش عکس و ویرایش آن به صورت درج متن یا کشیدن خط روی آن برای جلب توجه بیشتر
 • قابلیت درج توضیحات اضافی برای موارد بازرسی به صورت صوتی
 • قابلیت فیلم برداری
 • قابلیت “ثبت امضا” برای دستگاه هایی که به قلم مجهز هستند و یا ثبت “اثر انگشت” برای دستگاه هایی که مجهز به سخت افزار شناسایی اثر انگشت می باشند.
 • قابلیت بازرسی افراد برای شرکت های بیمه
 • قابلیت ارائه نرم افزار به كاربران IOS

زمـــــــان خــود را ذخیـــــره کنیــد.

ویژگی ها

 • مشخص بودن و شفافیت وظایف هر بازرس و اختصاص وظایف مورد نظر به هر بازرس دلخواه
 • احراز هویت بازرسان و اطمینان از انجام بازرسی توسط فرد خاص در محل بازرسی مشخص
 • امکان زمان دهی برای انجام موارد بازرسی به بازرسان به صورت بازه های زمانی و بازرسی های دوره ای
 • امکان ثبت تصویر کامل و نوشتن جزئیات دقیق برای مشکلات و عارضه های مورد بازرسی
 • امکان ساخت بازرسی با انتخاب چندگانه از گزینه ها
 • دقت بالای سامانه در ثبت اطلاعات بازرسان
 • ثبت و انتقال آنی اطلاعات بازرسی
 • کنترل شرایط در زمان واقعی و امکان تصمیم گیری سریع
 • حذف فرآیند های تبدیل اطلاعات جمع آوری شده از فرم های کاغذی به بانک اطلاعات
 • دسترسی به پنل از هر کجا بر بستر وب
 • تجزیه و تحلیل بازرسی با داده های صحیح و ارائه گزارش های حرفه ای
 • مشاهده اطلاعات جامع و به شیوه ای جدید و جذاب
 • کاهش نیروی انسانی
 • تبدیل مشکلات به عملکرد
 • نگهداری فرم ها و اطلاعات در محیط امن
 • به روز رسانی های کاملا خودکار
 • سازگار با انواع مرورگرهای اینترنتی
 • دریافت و مشاهده جزئیات بازرسی
 • پشتیبانی کارشناسان

عملکرد بازرسان خود را لحظه به لحظه رصد کنید.

مشتریان ما

با توجه به نیاز گسترده سازمان ها و ادارات دولتی و غیر دولتی فارغ از اندازه مجموعه، به اجرای نوین فرآیند بازرسی و همچنین رویکرد و اهداف سامانه بازرسی اماکن و تجهیزات تیوان و ویژگی ها و مزایای آن، این سامانه می تواند برای کلیه اداره ها و شرکت های دولتی و خصوصی، که به هر نحوی بازرسی در آن ها در زمینه های زیر انجام می پذیرد، مناسب و شایسته باشد.

تعمیرات و نگهداری

بهداشت و سلامت
حمل ونقل و لجستیک
پروژه های ساختمانی
صنایع و معادن
بانک ها و موسسات مالی
محیط زیست
کنترل و ایمنی
 امور خدماتی
خرده فروشی

برای مثال سامانه بازرسی اماکن و تجهیزات تیوان می تواند در حوزه های بازرسی محیط کار، بازرسی صحت عملکرد تجهیزات، بازرسی انبار، بازرسی خطوط تولید کارخانه ها یا کارگاه ها، بازرسی گمرک، بازرسی وسایل نقلیه،  بازرسی منابع طبیعی، بازرسی موجودی در فروشگاه ها، بازرسی آسانسور  و دهها حوزه ی گوناگون دیگر مورد استفاده قرار بگیرد.

با انجام بازرسی های شفاف و بی نقص سازمان خود را ارتقا دهید.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فراز فنون میباشد.